Znak za optike

Svetleća reklama sa izgledom koji je propisan zakonom i koja se mora istaknuti na lokalu OPTIKA i prodavnica ortopedskih pomagala:
Sl. glasnik 27/2008 promet na malo medicinskim sredstvima.
12,000.00Din