Optotip

Optotip (vidna tabla, optičarska tabla sa slovima) sa pozadinskim osvetljenjem.
LogMAR (Bailey-Lovie) tablice, Snelenove tablice...
Dimenzije: 350x600mm
9,500.00Din